xin chào giấc mơ ở tuyethoa.com
no copyright 2018

Đằng sau sự bình yên là nghệ thuật của sự vô cảm. Vô cảm một cách tự nhiên tức là điều khiến cảm xúc như không tồn tại.